Kennisagenda

Meedenken over de agenda voor wetenschappelijk onderzoek

 

 • Bijt je niet stuk op de perfecte onderzoeksvraag.
  Je hoeft echt geen onderzoeker te zijn om een goed thema of ervaren knelpunt voor te dragen voor een kennisagenda. Daar kan later een goede onderzoeksvraag over worden geformuleerd. Je expertise is je kennis van de behoefte en ervaring van patiënten.
 • Baseer je inbreng op de behoefte en ervaringen van je achterban.
  Gebruik eventueel onze korte vragenlijst om dit te achterhalen. Sommige patiëntenorganisaties hebben ook goede ervaringen met uitvragen via Facebook. De centrale vraag is: ‘Waarvan heeft u het meeste last? En welke knelpunten ziet u bij uw behandeling?’
 • Ga als het even kan naar de bijeenkomst waar prioriteiten worden gesteld.
  Daar heb je als patiëntenorganisatie echt invloed en bepaalt je stem of een thema of vraag kansrijk wordt. Ben je verhindert, delegeer je inbreng dan aan Patiëntenfederatie Nederland en geef ons de prioriteiten door. Dit betekent wel dat je binnen twee dagen moet reageren op een lange lijst met alle ingebrachte thema’s.
 • Leg je onderwerpen vast in de week
  Wanneer je een goede relatie hebt met de beroepsvereniging en regelmatig overleg, kun je al eerder in gesprek gaan over onderzoeksthema’s die voor patiënten van belang zijn.
 • Benut de bijeenkomsten ook om te netwerken.
  Een goede relatie met de wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten kan goed van pas komen bij het realiseren van andere doelen. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je patiëntenorganisatie wordt uitgenodigd om mee te denken over andere initiatieven of plannen. Dus neem je visitekaartjes mee.

 

Vragen of advies? Mail: kwaliteit@patientenfederatie.nl