De invloed van patiënten op de kwaliteit van de zorg
 • Richtlijnen

  Richtlijnen

  Hoe krijg je het perspectief van de patiënt in richtlijnen?

 • Samen Beslissen

  Samen Beslissen

  Hoe bevorder je dat patiënten meebeslissen over hun behandeling?

 • PROMS

  PROMS

  Zijn ervaren behandeluitkomsten de maat van de toekomst? En wat kun je hiermee?

 • Indicatorensets

  Indicatorensets

  Voor meer inzicht in kwaliteit

 • Kennisagenda

  Kennisagenda

  Meedenken over de agenda voor wetenschappelijk onderzoek

Wat kun je als patiënten­organisatie bijdragen op het gebied van Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in medisch specialistische Zorg? En hoe werk je hierin samen met andere partijen?