KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Centraal in dit programma stond: Hoe krijgen patiënten meer invloed op de kwaliteit van zorg? Een onderwerp dat al jarenlang hét speerpunt is van patiëntenorganisaties.In het programma KIDZ hebben tien patiëntenorganisaties en Patiëntenfederatie Nederland in de praktijk beproefd hoe ze kwaliteit van zorg op vijf fronten kunnen verbeteren. Hiervoor hebben ze vaak structureel de ruimte gekregen van andere partijen. Zo brengen we nu het perspectief van de patiënt in bij:

  • de kennisagenda van medisch specialisten voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld betere diagnoses en behandelingen;
  • de ontwikkeling van richtlijnen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek;
  • de invoering van Samen Beslissen met je arts;
  • het kiezen of opstellen van vragenlijsten voor uitkomsten die patiënten belangrijk vinden, zoals pijn, vermoeidheid, seksueel functioneren, angst, emoties en gewone dagelijkse activiteiten kunnen doen (de zogenoemde PROMs);
  • het opstellen van indicatorensets die inzicht geven in hoe een ziekenhuis de zorg levert (van wachttijden tot de ervaring van medisch specialisten). Deze worden vertaald in de (aandoeningsgerichte) keuzehulpen ‘Vind de zorginstelling die het beste bij u past’ voor patiënten.


Patiëntenorganisaties helpen elkaar op weg

Vanuit het programma KIDZ hebben Patiëntenfederatie Nederland en tien patiëntenorganisaties ervaring opgedaan met het uitoefenen van invloed op deze vijf gebieden. Hiervoor zijn allerlei werkwijzen en producten ontwikkeld voor patiëntenorganisaties en patiënten zoals de Tool kwaliteitsstandaarden, de 3 goede vragen, consultkaarten en de Handleiding patiënteninbreng bij het opstellen van onderzoeksagenda’s

In dit e-book geven we per onderwerp inzicht in hoe het beïnvloedingsproces is georganiseerd en hoe je hieraan als patiëntenorganisatie succesvol kunt deelnemen. Zodat de kwaliteit van de zorg verbetert voor je achterban. 

Voorbeelden laten zien hoe andere patiëntenorganisaties dit aanpakken. Daarnaast krijg je tips en geven we je tools in handen om mee te bouwen aan kwaliteit vanuit het perspectief van de patiënt. Vanaf het fundament (onderzoek en richtlijnen) tot in de spreekkamer, waar het gesprek gaat over uitkomsten die patiënten belangrijk vinden. En waar patiënt en arts samen beslissen over de beste behandeling voor die ene patiënt.

Oorsprong KIDZ


KIDZ is ontstaan uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg. Dit akkoord werd op 15 juli 2013 gesloten tussen zeven partijen: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en Patiëntenfederatie Nederland.

De afspraak is dat deze partijen zich gezamenlijk inzetten voor de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

 

Vragen of advies? Mail: kwaliteit@patientenfederatie.nl