Samen Beslissen

Hoe bevorder je dat patiënten meebeslissen over hun behandeling?

Zo maken we van Samen Beslissen de bekende olievlek

 • Zet Samen Beslissen op de agenda bij je leden.
  Schrijf regelmatig over Samen Beslissen en bijvoorbeeld keuzehulpen in je ledenblad. Maar zorg ook dat vrijwilligers het agenderen op populaire regionale ledenbijeenkomsten. Daar kunnen patiënten hun nieuwe rol leren kennen.
 • Ga uit van goede bedoelingen.
  Geef op een positieve manier aan artsen terug waar ze in het gesprek de patiënt helpen en waar hij bijvoorbeeld meer tijd en ruimte nodig heeft. Laat op een constructieve manier zien hoe verrijkend het patiëntenperspectief is.
 • Benut je bestaande contacten in een ziekenhuis
  Patiëntenorganisaties hebben vaak contacten op een bepaalde afdeling met zorgverleners, terwijl projectleiders/ kwaliteitsfunctionarissen verantwoordelijk zijn voor de invoering van Samen Beslissen. Vraag aan je contactpersoon of hij je in contact kan brengen met de projectleider.
 • Vraag je van tevoren af wat de meerwaarde is van een keuzehulp of consultkaart
  Een keuzehulp is niet altijd nuttig, bijvoorbeeld niet bij spoedbehandelingen. Een keuzehulp of consultkaart is nuttig als er meerdere behandelopties zijn, er voldoende beslistijd is, en het lastig is om een goede afweging te maken.

 

Vragen of advies? Mail: kwaliteit@patientenfederatie.nl