Indicatorensets

Voor meer inzicht in kwaliteit

Je kunt je volledig op de inbreng van patiënten concentreren.

 • Zorg dat je inbreng gebaseerd is op wensen van een grote groep patiënten.
  Het is belangrijk dat je niet alleen vanuit je eigen ervaring of wensen spreekt. Je inbreng wint aan kracht als deze is gebaseerd op wensen van een groep patiënten.
 • Zorg dat je geïnformeerd bent over alle mogelijkheden en de huidige stand van zaken van diagnostiek, behandeling en nazorg inzake je aandoening.
  Het is belangrijk dat je de ervaringen en wensen van patiënten in dit grotere geheel kunt plaatsen, zodat je de meest ideale situatie nastreeft. Artsen die voorlopen in hun vakgebied, zijn hiervoor een geschikte bron van informatie.
 • Achterhaal altijd eerst wat je achterban vooral wil weten bij de keuze voor een ziekenhuis.
  Daarvoor moeten in ieder geval indicatoren beschikbaar komen. Hun voorkeuren kun je achterhalen via focusgroepen. Deze kun je daarna aan een grotere groep patiënten voorleggen. Zij kunnen dan aangeven wat ze het allerbelangrijkste vinden.
 • Bespreek je inbreng vooraf met de vertegenwoordiger van de Patiëntenfederatie.
  De Patiëntenfederatie begeleidt het proces en betrekt je tijdig bij het overleg met de andere partijen. Wij kunnen je helpen en ondersteunen om de wensen van je achterban goed over het voetlicht te brengen en hieraan vast te houden.
 • Focus op de inhoud: de wensen van je achterban.
  Doordat wij het proces begeleiden, kun je je volledig focussen op de inbreng van je achterban. Samen staan we voor meer transparantie.

 

Vragen of advies? Mail: kwaliteit@patientenfederatie.nl